Ölçü Mühendislik

Harita Mühendislik Hizmetleri

  • Kamulaştırma Hizmetleri
  • Sayısal Halihazır Harita Üretimi
  • Kentsel ve Kırsal Alanda Ölçü ve Planlarının Hazırlanması
  • Kadastral harita yapımı
  • Taşınmaz mal değerlendirme işleri
  • İmar Uygulamaları
  • Maden Ocaklarının Projelendirilmesi, Kübaj Hesaplarının Yapılması
  • Harita Mühendisliği ile İlgili Diğer Hizmetler