Ölçü Mühendislik

Bilgi Paylaşımı

Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler

ABYYHY 1997 madde 8.3.2.1 e göre çerçeve türü sistemlerde veya perdeli-çerçeveli sistemlerin çerçevelerinde, göz önüne alınan deprem doğrultusunda her bir kolon kirişdüğüm noktasına birleşen kolonların plastikleşme momentlerinin toplamı, o düğüm noktasına birleşen kirişlerin plastikleşme momentleri toplamından daha büyük olacaktır.